Pływalnia: 44 683 45 51 \ Biuro MOSiR: 44 683 58 44

Fabryka Siły

REGULAMIN IV WIOSENNEGO TURNIEJU BADMINTONA O MISTRZOSTWO RADOMSKA 2019

REGULAMIN
IV WIOSENNEGO  TURNIEJU BADMINTONA
O MISTRZOSTWO RADOMSKA 2019
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO


1. Organizator
Miasto Radomsko
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku;

2. Cel
- propagowanie i rozwój gry w badmintona jako znakomitego sposobu spędzania czasu   wolnego;
- integracja różnych środowisk wokół idei aktywnego, sportowego trybu życia;
- promocja miasta Radomsko;

3. Termin i miejsce
- 19 maja 2019 roku start godz. 10:00;
- Hala Sportowa ul. Św. Jadwigi Królowej 20 w Radomsku;

4. Program turnieju
- godz. 10:00  - powitanie uczestników i odprawa techniczna;
- godz. 10:15  - rozpoczęcie rozgrywek
- godz. 13:00 - 15:00  - przerwa na posiłek ( rotacyjnie )
- godz. 19:00 – ceremonia dekoracji zwycięzców turnieju

5. Kategorie
- panie gry singlowe
- panowie gry singlowe
- mixt (para mieszana)
- panowie gra deblowa
- panie gra deblowa
- dziewczęta z roczników 2005 - 2007
- chłopcy z roczników 2005 - 2007
- dziewczęta z roczników 2008 – 2010
- chłopcy z roczników 2008 - 2010

6. Uczestnictwo
- w turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni do gry w badmintona z wyłączeniem zawodników posiadających licencję PZBad;
- warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres : mosir@radomsko.pl  zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko, miejscowość, kategorię, w przypadku zgłaszania dziecka datę urodzenia;
- warunkiem uczestnictwa jest również wniesienie opłaty startowej w wysokości
20 zł od osoby pełnoletniej i 10 zł od osoby niepełnoletniej.
Opłatę startową uczestnicy turnieju wpłacają w Biurze Zawodów przed rozpoczęciem rywalizacji.
- warunkiem uczestnictwa w  turnieju jest również wyrażenie pisemnej zgody ( organizator przygotuje stosowny dokument) na upublicznienie  wizerunku
oraz danych osobowych uczestnika w celach informacji i promocji turnieju;

7. System rozgrywek
- uczestnicy grają do dwóch wygranych setów po 21 punktów każdy systemem grupowym i pucharowym w zależności od ilości zawodników w kategorii;
- zawodnicy sędziują sobie wzajemnie;
- sprawy sporne rozwiązuje sędzia główny turnieju Artur Kwiatkowski;

8. Obowiązki organizatora
- organizator zapewnia 8 kortów do badmintona na podłożu sportowym, 36 lotek piórowych i lotki stylonowe do turnieju dziecięcego, szatnie z natryskami, wodę mineralną oraz gorącą kawę i herbatę w czasie trwania turnieju, obiadowy jednodaniowy posiłek regeneracyjny, puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w kategorii ,  zabezpieczenie medyczne oraz serdeczną rodzinną atmosferę;

9. Postanowienia końcowe
- organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju;
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i uszczerbek na zdrowiu powstałe w wyniku udziału w rozgrywkach turnieju;
- organizator nie bierze odpowiedzialności za wyposażenie i przedmioty osobiste uczestników pozostawione w szatniach i na terenie hali sportowej;
- uczestnicy turnieju wyrażają zgodę ( podpisują stosowny dokument) na upublicznienie ich wizerunku oraz danych osobowych w celach informacji i promocji
turnieju;
- udział dzieci w turnieju jedynie za pisemną zgodą opiekunów prawnych;

10. Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko.
Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować: iod2@radomsko.pl
Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby organizacji turnieju obejmuje także publikację imienia, nazwiska, daty urodzenia i
miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania listy startowej a także wyników turnieju, w którym startował.
Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
jednakże ich nie podanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w turnieju.

Mapa obiektów

Partnerzy

Społeczność


MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

e-mail: mosir@radomsko.pl
Godziny otwarcia
Biuro MOSiR:
Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Pływalnia:
Pon-Pt: 7:00 - 22:00
Ostatnie wejście: 20:45
więcej info>

Sauna:
Pon-Pt: 16:00 - 22:00
Sobota: 9:00 - 20:00
Niedziela: 13:00 - 20:00
Ważne numery
Biuro: 44 683 58 44
Siłownia: 667 920 205
Korty: 505 649 843
Pływalnia (po 16.00): 44 682 45 51
© 2021 MOSiR Radomsko