Pływalnia: 44 683 45 51 \ Biuro MOSiR: 44 683 58 44

Fabryka Siły

REGULAMIN VII RADOMSZCZAŃSKIEGO BIEGU ULICZNEGO MEMORIAŁU MARIANA SZYMAŃSKIEGO

Regulamin dostępny na stronie www.inessport.pl

REGULAMIN
VII RADOMSZCZAŃSKIEGO BIEGU ULICZNEGO
MEMORIAŁU MARIANA SZYMAŃSKIEGO
Bieg uliczny na dystansie półmaratonu 21 097 m
Bieg uliczny na dystansie 10000 m
Bieg uliczny na dystansie 5000 m
Bieg uliczny na dystansie 1000 m
Biegi dla dzieci


CEL IMPREZY

1. Wspomnienie postaci Mariana Szymańskiego, wieloletniego nauczyciela, wychowawcy, i przyjaciela młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym im. F. Fabianiego w Radomsku, wybitnego sportowca i trenera wielu mistrzów i reprezentantów Polski, harcerza, żołnierza, i dowódcy grup szturmowych Szarych Szeregów pseudonim Wędzidło, bohatera akcji odbicia więźniów UB i NKWD w Łowiczu.

2. Popularyzacja biegania jako znakomitej formy spędzania wolnego czasu, rekreacji oraz sportowej rywalizacji.

3. Integracja społeczności lokalnej i budowanie środowiska wokół idei sportowych.

4. Promocja Radomska jako miasta sportowych możliwości i wydarzeń.

 

ORGANIZATOR
1. Miasto Radomsko
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku

WSPÓŁORGANIZATOR
      - Kolarsko Biegowy Klub Sportowy w Radomsku

UCZESTNICTWO
1. W biegu na dystansie półmaratonu 21 097 metrów uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie.
2. W biegach na dystansie 10000 i 5000 metrów uczestniczyć mogą osoby, które najpóźniej w dniu poprzedzającym zawody ukończyły  16 lat i startują za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
3. W biegu rekreacyjnym na dystansie 1000 metrów oraz biegach dla dzieci może uczestniczyć każdy, kto przed biegiem w biurze zawodów złoży oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w imprezach biegowych oraz wyrazi zgodę na udostępnienie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych przez organizatora imprezy. W przypadku udziału w biegu osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekunów prawnych złożona na piśmie (przygotowany druk) w Biurze Zawodów oraz obecność przynajmniej jednego opiekuna prawnego podczas trwania biegu w punkcie Start/Meta.
4. Każda osoba startująca w biegach Memoriału Mariana Szymańskiego podlega weryfikacji  w biurze zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości,  podpisanie oświadczenia  medycznego, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznienie wizerunku oraz odebranie numeru startowego i chipa pomiarowego oraz pakietu startowego, co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu. Za osoby niepełnoletnie dokumenty w/w podpisuje opiekun prawny
5. W biegach Memoriału Mariana Szymańskiego mogą startować osoby niepełnosprawne.
6. W biegach Memoriału Mariana Szymańskiego nie mogą startować osoby na rowerach, wrotkach, rolkach itp. oraz osoby biegnące ze zwierzętami.
7. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play i stosowania się do poleceń służb organizatora zaangażowanych w obsługę imprezy.

TERMIN, MIEJSCE, TRASA
1. Memoriał Mariana Szymańskiego odbędzie się 2 czerwca 2019 roku (niedziela).
2. Start, meta oraz biuro imprezy znajdować się będzie na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku ul. 11-go Listopada  16.
3. Trasy biegów Memoriału Mariana Szymańskiego zaprojektowano w zakresie ulic 11-Listopada, Reymonta, Żeromskiego, Krasickiego, Sucharskiego, Unii Europejskiej, Księdza Kościowa. Trasa półmaratonu MMS zostanie przedstawiona do certyfikatu PZL.

LIMITY CZASOWE NA POSZCZEGÓLNYCH DYSTANSACH
PÓŁMARATON (21097 m) – limit 2 godz. 50 min.
DZIESIĄTKA (10000 m) - limit 1 godz. 35 min.
PIĄTKA (5000 m) - limit 45 minut

HARMONOGRAM IMPREZY
1. 8:00 – 9:30 - Praca biura zawodów – zapisy w dniu imprezy, weryfikacja zawodników, odbiór pakietów startowych.
2. 9:45    - Otwarcie zawodów i odprawa techniczna dla zawodników.
3. 10:00  - Start MMS Półmaraton, Dziesiątka, Piątka (start wspólny).
4. 10:15  - Start Ulicznego Biegu Rekreacyjnego 1000 m.
5. 10:30  - Start biegów dla dzieci (bieżnia PSP 7)
6. 13:00  - Zakończenie, ceremonia dekoracji zwycięzców, wręczenie nagród.

BIEGI DLA DZIECI
W biegach dla dzieci może uczestniczyć każde dziecko, którego opiekun prawny przed biegiem w biurze zawodów złoży oświadczenie o dobrym stanie zdrowia dziecka  i braku przeciwwskazań do jego udziału w imprezach biegowych oraz wyrazi zgodę na udostępnienie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych przez organizatora imprezy.
W przypadku udziału w biegu osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekunów prawnych złożona na piśmie (przygotowany druk) w Biurze Zawodów oraz obecność przynajmniej jednego opiekuna prawnego podczas trwania biegu w punkcie Start/Meta.
biegi dziecięce rozgrywane będą na bieżni PSP 7 ul. 11-go Listopada w następujących kategoriach wiekowych i dystansach:
2012 i młodsze - dystans 100 metrów
2009 – 2011- dystans 300 metrów
2006 – 2008 - dystans 600 metrów
2003 – 2005 - dystans 900 metrów
wszyscy uczestnicy biegów dziecięcych otrzymają pamiątkowe medale zawodów.
W biegach dla dzieci nie przewidziano pomiaru czasu i klasyfikacji zawodników. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają prócz pamiątkowych medali specjalne dyplomy.

ULICZNY BIEG REKREACYJNY 1000 METRÓW
W Ulicznym Biegu Rekreacyjnym na dystansie 1000 metrów może uczestniczyć każdy, kto przed biegiem w biurze zawodów złoży oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w imprezach biegowych oraz wyrazi zgodę na udostępnienie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych przez organizatora imprezy. W przypadku udziału w biegu osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekunów prawnych złożona na piśmie (przygotowany druk) w Biurze Zawodów oraz obecność przynajmniej jednego opiekuna prawnego podczas trwania biegu w punkcie Start/Meta.
W Ulicznym Biegu Rekreacyjnym nie przewidziano pomiaru czasu i klasyfikacji uczestników. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w tym biegu otrzymają pamiątkowe medale zawodów oraz specjalne dyplomy.

KLASYFIKACJA I NAGRODY NA DYSTANSACH PÓŁMARATON, DZIESIĄTKA PIĄTKA
klasyfikacja mężczyzn 16-29 lat
klasyfikacja mężczyzn 30-39 lat
klasyfikacja mężczyzn 40-49 lat
klasyfikacja mężczyzn 50-60 lat
klasyfikacja mężczyzn pow. 60 lat
klasyfikacja kobiet 16-29 lat
klasyfikacja kobiet 30-39 lat
klasyfikacja kobiet 40-49 lat
klasyfikacja kobiet 50-60 lat
klasyfikacja kobiet pow. 60 lat

- zwycięzcy biegów na poszczególnych dystansach otrzymują  Puchar Mariana Szymańskiego, dyplom i nagrodę rzeczową;
- zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej z powyższych klasyfikacji otrzymują puchar, dyplom i nagrodę rzeczową;
- wszyscy uczestnicy Memoriału Mariana Szymańskiego, którzy przekroczą linię mety swojego biegu w limicie czasu danego biegu otrzymają oryginalny, bity na edycję 2019 roku medal pamiątkowy imprezy;
- w każdym biegu głównym specjalną statuetką nagrodzony zostanie najlepszy radomszczanin i radomszczanka;
- wśród  wszystkich uczestników  biegów Półmaraton, Dziesiątka i Piątka  rozlosowane będą sportowe nagrody rzeczowe.  Losowanie nagród nastąpi przy pomocy kart zgłoszeniowych zawodników; 
- W biegu rekreacyjnym i biegach dla dzieci nie przewidziano klasyfikowania biegaczy. Dla wszystkich uczestników tego biegu przewidziano pamiątkowe medale i słodki poczęstunek.


ZGŁOSZENIA I ZAPISY

Aby wziąć udział w biegach Memoriału Mariana Szymańskiego w Radomsku należy:
1. zgłosić swój udział poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego w panelu    imprezy na portalu www.inessport.pl;
2. uiścić opłatę startową na następujących zasadach: za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay;
- po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
- płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
- opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
- Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora. 
- Zgłoszenia do Biegu Rekreacyjnego (1000 m) oraz biegów dziecięcych przyjmuje także biuro MOSiR w Radomsku ulica Leszka Czarnego 22, można zgłosić udział w tym biegu drogą elektroniczna wysyłając e-mail na adres mosir@radomsko.pl  lub telefonicznie pod 44 683 58 44 (w dni robocze do godziny 15:30)

ZGŁOSZENIA NA POSZCZEGÓLNE DYSTANSE

PÓŁMARATON (21097 m) – https://zapisy.inessport.pl/index.php?idm=5&idp=0&act=zgloszenie-zawodnika&event=516

DZIESIĄTKA (10000 m) - https://zapisy.inessport.pl/index.php?idm=5&idp=0&act=zgloszenie-zawodnika&event=517

PIĄTKA (5000 m) - https://zapisy.inessport.pl/index.php?idm=5&idp=0&act=zgloszenie-zawodnika&event=518

 

OPŁATA STARTOWA

 

DYSTANS

DO 15.04.2019

DO 15.05.2019

DO 28.05.2019

W DNIU ZAWODÓW

PÓŁMARATON

50,00 zł

60,00 zł

70,00 zł

90,00 zł

DZIESIĄTKA

40,00 zł

50,00 zł

60,00 zł

90,00 zł

PIĄTKA

30,00 zł

40,00 zł

50,00 zł

90,00 zł

Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2019 roku. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia pakietu zamieszczonego na stronie www.zapisy.inessport.pl i wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł.

PAKIET STARTOWY
- W ramach opłaconej w  terminach opłaty startowej  Memoriału Mariana Szymańskiego uczestnik imprezy otrzymuje pakiet startowy, w skład którego wchodzą między innymi : specjalnie zaprojektowana sportowa koszulka imprezy (zgłoszenia rozmiaru do 10 maja 2019), numer startowy, napój  izotoniczny oraz baton energetyczny, oznakowana i zabezpieczona trasa biegów,  punkty żywieniowe  na trasach biegów (półmaraton 4 punkty, dziesiątka 2 punkty, piątka 1 punkt), serwis fotograficzny z trasy biegów, kurtyny wodne na trasie biegów w razie upałów,  mobilna opieka medyczna itp.

POMIAR CZASU
Podczas biegu głównego zawodów prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu za pomocą  zwrotnych chipów mocowanych do buta biegacza. Brak chipa przy bucie podczas biegu jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa  na mecie biegu. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto. Nie dopuszcza się możliwości korzystania z własnych chipów. Pomiar czasu prowadzony jest przez doświadczona firmę INESSPORT oraz wyznaczonych sędziów i ich decyzje dotyczące odczytu czasu zawodników są ostateczne.


DANE OSOBOWE
1.Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, adres 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, zwany dalej: Administratorem.
Można kontaktować się z Administratorem, pisząc na adres: 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22  lub telefonując pod numer: 44 683 58 44.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda.
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Radomszczańskiego biegu ulicznego memoriału Mariana Szymańskiego. 
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w w/w biegu.
5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji Memoriału.
6. Administrator ma prawo przekazać Twoje dane tylko tym odbiorcom, którzy uczestniczą w realizacji lub promocji w/wym. Biegu. 
7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje osobie przekazującej dane prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Administrator nie dokonuje profilowania danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy ustanawiają limity czasowe na pokonanie dystansów  biegów głównych Memoriału Mariana Szymańskiego. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu  w limicie czasu zobowiązani są do jego przerwania, opuszczenia trasy i dojścia do mety pieszo chodnikiem lub poboczem drogi publicznej. Organizator biegu nie zapewnia na czas imprezy żadnego rodzaju ubezpieczenia NNW. Uczestnik sam decyduje o dodatkowym ubezpieczeniu się. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy. Uczestnicy podpisując oświadczenia przygotowane przez organizatora wyrażają zgodę na upublicznienie wizerunku w materiałach medialnych imprezy oraz zezwalają na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wszelkie sprawy sporne oraz interpretacje regulaminu rozsądza Organizator i sędziowie biegu. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

Mapa obiektów

Partnerzy

Społeczność


MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

e-mail: mosir@radomsko.pl
Godziny otwarcia
Biuro MOSiR:
Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Pływalnia:
Pon-Pt: 7:00 - 22:00
Ostatnie wejście: 20:45
więcej info>

Sauna:
Pon-Pt: 16:00 - 22:00
Sobota: 9:00 - 20:00
Niedziela: 13:00 - 20:00
Ważne numery
Biuro: 44 683 58 44
Orlik: 667 920 205
Korty: 505 649 843
Pływalnia (po 16.00): 44 682 45 51
© 2020 MOSiR Radomsko