Pływalnia: 44 683 45 51 \ Biuro MOSiR: 44 683 58 44

VII RADOMSZCZAŃSKI BIEG ULICZNY 02.06.2019

REGULAMIN MEMORIAŁU MARIANA SZYMAŃSKIEGO

Bieg uliczny na dystansie półmaratonu 21,097 m
Bieg uliczny na dystansie 10000 m
Bieg uliczny na dystansie 5000 m
Bieg uliczny na dystansie 1000 m

CEL IMPREZY

1. Wspomnienie postaci Mariana Szymańskiego, wieloletniego nauczyciela, wychowawcy, i przyjaciela młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym im. F. Fabianiego w Radomsku, wybitnego sportowca i trenera wielu mistrzów i reprezentantów Polski, harcerza, żołnierza, i dowódcy grup szturmowych Szarych Szeregów ps. „Wędzidło”, bohatera akcji odbicia więźniów UB i NKWD w Łowiczu.

2. Popularyzacja biegania jako znakomitej formy spędzania wolnego czasu, rekreacji oraz sportowej rywalizacji.

3. Integracja społeczności lokalnej i budowanie środowiska wokół idei sportowych.

4. Promocja Radomska jako miasta sportowych możliwości i wydarzeń.

ORGANIZATOR

1. Miasto Radomsko

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku


WSPÓŁORGANIZATOR

- Kolarsko Biegowy Klub Sportowy w Radomsku


UCZESTNICTWO

1. W biegu na dystansie półmaratonu 21 097 metrów uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie.
2. W biegach na dystansie 10000 i 5000 metrów uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły w dniu poprzedzającym zawody 16 lat i startują za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
3. W biegu na dystansie 1000 metrów może uczestniczyć każdy, kto przed biegiem w biurze zawodów złoży oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w imprezach biegowych oraz wyrazi zgodę na udostępnienie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych przez organizatora imprezy. W przypadku udziału w biegu osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekunów prawnych złożona na piśmie (przygotowany druk) w Biurze Zawodów oraz w przypadku osób poniżej 16 lat obecność przynajmniej jednego opiekuna prawnego podczas trwania biegu w punkcie Start/Meta.
4. Każda osoba startująca w biegach Memoriału Mariana Szymańskiego weryfikuje się w biurze zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości, potwierdzenie dokonania opłaty startowej, podpisanie oświadczenia  medycznego, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznienie wizerunku oraz odebranie numeru startowego i chipa pomiarowego oraz pakietu startowego, co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu.
5. W biegach Memoriału Mariana Szymańskiego mogą startować osoby niepełnosprawne.
6. W biegach Memoriału Mariana Szymańskiego nie mogą startować osoby na rowerach, wrotkach, rolkach itp. oraz osoby biegnące ze zwierzętami.
7. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play i stosowania się do poleceń służb organizatora zaangażowanych w obsługę imprezy.


TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1. Memoriał Mariana Szymańskiego odbędzie się 2 czerwca 2019 roku (niedziela).
2. Start, meta oraz biuro imprezy znajdować się będzie na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku ul. 11-go Listopada  16.
3. Trasy biegów Memoriału Mariana Szymańskiego:

PÓŁMARATON (21097 m) 11-go Listopada – Prusa – Skłodowskiej – Grota Roweckiego Prusa – Słowackiego – Pajdaka – Sadowa – Krasickiego – Młodzowska – Poprzeczna - Reja Mochnackiego – Krasickiego – Inwestycyjna -Unii Europejskiej – Rondo Honorowych Dawców Krwi – Obwodnica – Św. Rocha – Kochanowskiego – Słowackiego – Tuwima – Św. Rocha – Broniewskiego – Słowackiego – Wierzyńskiego – Św. Rocha – Kopernika – Skłodowskiej - Kościowa – Południowa – 11-go Listopada – Robotnicza – Północna – Dembowskiego – Krasickiego – Warszawska – Obrońców Westerplatte – Kościowa – 11-go Listopada.
DZIESIĄTKA (10000 m) 11-go Listopada  – Prusa – Skłodowskiej – Grota Roweckiego Prusa – Słowackiego – Pajdaka – Sadowa – Krasickiego – Młodzowska – Poprzeczna - Reja Mochnackiego – Krasickiego – Inwestycyjna -Unii Europejskiej – Rondo Honorowych Dawców Krwi – Obwodnica – Św. Rocha – Kochanowskiego – Słowackiego – Tuwima – Św. Rocha – Broniewskiego – Słowackiego – Wierzyńskiego – Św. Rocha – Kopernika – Skłodowskiej - Kościowa – Południowa – 11-go Listopada – Robotnicza – Północna – Dembowskiego – Krasickiego – Warszawska – Obrońców Westerplatte – Kościowa – 11-go Listopada.
PIĄTKA (5000 m) 11-go Listopada – Prusa – Skłodowskiej – Grota Roweckiego Prusa – Słowackiego – Pajdaka – Sadowa – Krasickiego – Młodzowska – Poprzeczna - Reja Mochnackiego – Krasickiego – Inwestycyjna -  Południowa – Gołębia – 11-go Listopada – Robotnicza – Północna – Dembowskiego – Krasickiego – Warszawska – Obrońców Westerplatte – Kościowa – 11-go Listopada.
BIEG REKREACYJNY (1000 m) 11-go Listopada – Prusa – Słowackiego – Matejki  – Roweckiego –  Skłodowskiej – Prusa - 11-go Listopada.

 

LIMITY CZASOWE NA POSZCZEGÓLNYCH DYSTANSACH

1. PÓŁMARATON (21097 m) – limit 2 godz. 50 min.
2. DZIESIĄTKA (10000 m) - limit 1 godz. 35 min.
3. PIĄTKA (5000 m) - limit 45 minut


HARMONOGRAM IMPREZY

1. 8:00 – 9:45 - Praca biura zawodów – zapisy w dniu imprezy, weryfikacja zawodników, odbiór pakietów startowych.
2. 9:45    - Otwarcie zawodów i odprawa techniczna dla zawodników.
3. 10:00  - Start MMS Półmaraton, Dziesiątka, Piątka (start wspólny)
4. 10:15  - Start Biegu Rekreacyjnego
5. 13:00  - Zakończenie, ceremonia dekoracji zwycięzców, wręczenie nagród.


KLASYFIKACJA I NAGRODY NA DYSTANSACH PÓŁMARATON, DZIESIĄTKA, PIĄTKA

klasyfikacja mężczyzn 16-30 lat
klasyfikacja mężczyzn 30-40 lat
klasyfikacja mężczyzn 40-50 lat
klasyfikacja mężczyzn 50-60 lat
klasyfikacja mężczyzn pow. 60 lat
klasyfikacja kobiet 16-30 lat
klasyfikacja kobiet 30-40 lat
klasyfikacja kobiet 40-50 lat
klasyfikacja kobiet 50-60 lat
klasyfikacja kobiet pow. 60 lat

- zwycięzcy biegów na poszczególnych dystansach otrzymują  Puchar Mariana Szymańskiego,         dyplom i nagrodę rzeczową;
- zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca w każdej z powyższych klasyfikacji otrzymują puchar, dyplom i nagrodę rzeczową;
- wszyscy uczestnicy Memoriału Mariana Szymańskiego, którzy przekroczą linię mety swojego biegu w limicie czasu danego biegu otrzymają oryginalny, bity na edycję 2019 roku medal pamiątkowy imprezy;
- w każdej kategorii wiekowej specjalną statuetką nagrodzony zostanie najlepszy zawodnik i zawodniczka z Radomska;
- wśród  wszystkich uczestników  biegów Półmaraton, Dziesiątka i Piątka  rozlosowane będą sportowe nagrody rzeczowe.  Losowanie nagród nastąpi przy pomocy numerów startowych zwróconych przez zawodników na mecie. 
- W biegu rekreacyjnym nie przewidziano klasyfikowania biegaczy. Dla wszystkich uczestników tego biegu przewidziano pamiątkowe medale i słodki poczęstunek.


ZGŁOSZENIA I ZAPISY

Aby wziąć udział w biegach Memoriału Mariana Szymańskiego w Radomsku należy:
zgłosić swój udział poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego w panelu imprezy na portalu www.inessport.pl;
dokonać opłaty startowej  na rachunek bankowy MOSiR nr 08 1560 0013 2003 6902 5000 0001 wpisując w rubrykę tytułu wpłaty: MMS/dystans/imię inazwisko/miejscowość /rozmiar koszulki. Oto przykład MMS/Półmaraton/Jan Nowak/Łódź/XL.
zgłoszenia do Biegu Rekreacyjnego (1000 m) przyjmuje biuro MOSiR w Radomsku ulica Leszka Czarnego 22, można zgłosić udział w tym biegu drogą elektroniczna wysyłając e-mail na adres mosir@radomsko.pl  lub telefonicznie pod 44 683 58 44 (w dni robocze do godziny 15:30)


OPŁATA STARTOWA

  DYSTANS   DO 15.04.2019    DO 15.05.2019 
  DO 31.05.2019   W DNIU ZAWODÓW 
PÓŁMARATON50,00zł60,00zł70,00zł90,00 zł
DZIESIĄTKA40,00zł50,00zł60,00zł90,00zł
PIĄTKA30,00zł40,00zł50,00zł90,00zł


PAKIET STARTOWY

- W ramach opłaconej w  terminach opłaty startowej  Memoriału Mariana Szymańskiego uczestnik imprezy otrzymuje pakiet startowy, w skład którego wchodzą między innymi : specjalnie zaprojektowana sportowa koszulka imprezy, numer startowy, napój izotoniczny oraz baton energetyczny, oznakowana i zabezpieczona trasa biegów,  punkty żywieniowe  na trasach biegów
(półmaraton 4 punkty, dziesiątka 2 punkty, piątka 1 punkt), serwis fotograficzny z trasy biegów, kurtyny wodne na trasie biegów w razie upałów,  mobilna opieka medyczna itp.


POMIAR CZASU

Podczas biegu głównego zawodów prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu za pomocą  zwrotnych chipów mocowanych do buta biegacza. Brak chipa przy bucie podczas biegu jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa             na mecie biegu. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto. Nie dopuszcza się możliwości korzystania z własnych chipów. Pomiar czasu prowadzony jest przez doświadczona firmę INESSPORT oraz wyznaczonych sędziów i ich decyzje dotyczące odczytu czasu zawodników są ostateczne.


DANE OSOBOWE

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, adres 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, zwany dalej: "Administratorem".
Możesz skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres: 97-500 Radomsko, ul. Leszka            Czarnego 22  lub telefonując pod numer: 44 683 58 44.
2.    Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda.
3.    Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Radomszczańskiego biegu ulicznego memoriału Mariana Szymańskiego 
4.    Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. biegu.
5.    Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.
6.    Administrator przekaże Twoje dane tylko tym odbiorcom, którzy uczestniczą w realizacji lub promocji w/wym. Biegu.
7.    Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8.    Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9.    W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.    W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy ustanawiają limity czasowe na pokonanie dystansów  biegów głównych Memoriału Mariana Szymańskiego. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu  w limicie czasu zobowiązani są do jego przerwania, opuszczenia trasy i dojścia do mety pieszo chodnikiem lub poboczem drogi publicznej. Organizator biegu nie zapewnia na czas imprezy żadnego rodzaju ubezpieczenia NNW. Uczestnik sam decyduje o dodatkowym ubezpieczeniu się. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy. Uczestnicy podpisując oświadczenia przygotowane przez organizatora wyrażają zgodę na upublicznienie wizerunku w materiałach medialnych imprezy oraz zezwalają na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wszelkie sprawy sporne oraz interpretacje regulaminu rozsądza Organizator i sędziowie biegu. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

Regulamin sporządził Artur Kwiatkowski z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku
tel. 505 620 307

Mapa obiektów

Partnerzy

Społeczność


MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

e-mail: mosir@radomsko.pl
Godziny otwarcia
Biuro MOSiR:
Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Pływalnia:
Pon-Pt: 7:00 - 22:00
Ostatnie wejście: 20:45
więcej info>

Sauna:
Pon-Pt: 16:00 - 22:00
Sobota: 9:00 - 20:00
Niedziela: 13:00 - 20:00
Ważne numery
Biuro: 44 683 58 44
Orlik: 667 920 205
Korty: 505 649 843
Pływalnia (po 16.00): 44 682 45 51
© 2019 MOSiR Radomsko