Pływalnia: 44 683 45 51 \ Biuro MOSiR: 44 683 58 44

Radomszczański Bieg Uliczny 2017


Data: 2017-05-08

REGULAMIN RADOMSZCZAŃSKIEGO BIEGU ULICZNEGO MEMORIAŁU MARIANA SZYMAŃSKIEGO 25 CZERWCA 2017

Cel imprezy

1. Wspomnienie postaci Mariana Szymańskiego, wieloletniego nauczyciela, wychowawcy, i przyjaciela młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku , wybitnego sportowca i trenera wielu mistrzów i reprezentantów Polski , harcerza, żołnierza i dowódcy grup szturmowych Szarych Szeregów ps. „Wędzidło”, bohatera akcji odbicia więźniów UB i NKWD w Łowiczu.
2. Popularyzacja biegania jako znakomitej formy spędzania czasu wolnego, rekreacji oraz sportowej rywalizacji.
3. Integracja społeczności lokalnej i budowanie środowiska wokół idei sportowych.
4. Promocja Radomska jako miasta sportowych możliwości i wydarzeń.

Organizatorzy

1. Miasto Radomsko
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku
3. Amatorska Drużyna Sportowa - Biegacze w Radomsku

Uczestnictwo

1. W biegu głównym na dystansie 10 kilometrów uczestniczyć mogą osoby, które do dnia 24 czerwca 2017 roku ukończyły 16 lat ( osoby poniżej 18 roku życia startują za pisemną zgodą opiekunów prawnych).
2. Każda osoba startująca w biegu głównym weryfikuje się w Biurze Zawodów przez okazanie się dokumentem tożsamości, podpisanie oświadczenia medycznego oraz odebranie numeru startowego i chipa pomiarowego, co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu.
3. W biegu mogą startować osoby niepełnosprawne.
4. Ze względów bezpieczeństwa w biegu głównym nie mogą startować osoby na wózkach, rowerach, wrotkach, rolkach itp. oraz osoby biegnące ze zwierzętami.
5. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play i stosowania się do poleceń służb organizatora zaangażowanych w obsługę imprezy.

Termin, Miejsce, Trasa

1. Bieg odbędzie się 25 czerwca 2017 roku (niedziela).
2. Oprócz biegu głównego odbędzie się bieg rekreacyjny na trasie ulicznej o długości ok. 1700 metrów.
3. Start i meta oraz biuro zawodów znajdować się będzie na parkingu Urzędu Miasta w Radomsku, ul. Tysiąclecia 5.
4. Trasa biegu głównego wiedzie ulicami: Tysiąclecia, Stodolną, Pustą, Wyszyńskiego. Zawodnicy mają do pokonania 3 pętle o długości 3 300 metrów każda. Dystans biegu głównego wynosi 10 000 metrów. Na trasie zlokalizowane będą 2 punkty z wodą. W razie wysokiej temperatury powietrza (pow.25*C) na trasie ustawiona zostanie kurtyna wodna.

Plan Imprezy

8:00 - 9:30 Zapisy w dniu imprezy, weryfikacja zawodników, odbiór pakietów startowych.
9:30 Otwarcie zawodów.
9:45 Start Otwartego Biegu Rekreacyjnego (bez ograniczeń wiekowych)
10:15 Start Radomszczańskiego Biegu Ulicznego (10km)
12:00 Zakończenie - ceremonia dekoracyjna zwycięzców, wręczenie nagród.

Klasyfikacja i Nagrody

Podczas biegu głównego prowadzone będą następujące klasyfikacje:
– klasyfikacja generalna mężczyzn (I miejsce Puchar Mariana Szymańskiego)
– klasyfikacja generalna kobiet; (I miejsce Puchar Mariana Szymańskiego)
– klasyfikacja mężczyzn w wieku 16 – 25 lat (I – III m. puchar, dyplom, nagroda rzeczowa)
– klasyfikacja mężczyzn w wieku 26 – 45 lat (I – III m. puchar, dyplom, nagroda rzeczowa)
– klasyfikacja mężczyzn w wieku pow. 45 lat (I – III m. puchar, dyplom, nagroda rzeczowa)
– klasyfikacja kobiet w wieku 16 – 25 lat (I – III m. puchar, dyplom, nagroda rzeczowa)
– klasyfikacja kobiet w wieku 26 – 45 lat (I – III m. puchar, dyplom, nagroda rzeczowa)
– klasyfikacja kobiet w wieku pow. 45 lat (I – III m. puchar, dyplom, nagroda rzeczowa)

Wśród wszystkich uczestników biegu rekreacyjnego i biegu głównego rozlosowane będą specjalne nagrody rzeczowe. Losowanie nagród nastąpi dzięki zwróconym przez zawodników na mecie, numerom startowym. W biegu rekreacyjnym nie przewidziano klasyfikowania uczestników. Dla wszystkich uczestników biegu przewidziano pamiątkowe medale.

Zgłoszenia i Zapisy

Zgłoszenia do biegu głównego można dokonać:
– drogą elektroniczną za pomocą formularza na stronie www.zapisy.inessport.pl

Zgłoszenia do biegu rekreacyjnego można dokonać:
– drogą elektroniczną (e-mail) na adres mosir@radomsko.pl
– osobiście w biurze MOSiR Radomsko ul. Leszka Czarnego 22 (w godz. 8:00 – 15:30)
– telefonicznie pod numerem 44 683 58 44 (w godz. 8:00 – 15:30)

Pomiar Czasu

Podczas biegu głównego zawodów prowadzony będzie pomiar czasu za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów biegacza. Brak chipa przy bucie podczas biegu jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa na mecie biegu. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto. Nie dopuszcza się możliwości korzystania z własnych chipów. Pomiar czasu prowadzony jest przez profesjonalną firmę Inessport oraz wyznaczonych sędziów i ich decyzje dotyczące odczytu czasu zawodników są ostateczne.

Postanowienia Końcowe

Organizatorzy ustanawiają limit czasowy na pokonanie dystansu 10 000 metrów w biegu gównym Memoriału Mariana Szymańskiego na 90 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 11:45 zobowiązani są do jego przerwania i dojścia do mety pieszo, chodnikiem lub poboczem drogi publicznej. Organizator biegu nie zapewnia podczas imprezy żadnego rodzaju ubezpieczenia NNW. Uczestnik biegu sam decyduje o ubezpieczeniu się dodatkowym. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy. Uczestnicy podpisując oświadczenia przygotowane przez organizatora wyrażają jednocześnie zgodę na upublicznienie wizerunku w materiałach prasowych imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2014 r. poz.1182 z późniejszymi zmianami).Wszelkie sprawy sporne oraz interpretacje regulaminu rozsądza Organizator i Sędziowie Biegu. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

Regulamin sporządził Artur Kwiatkowski z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku.

Partnerzy

Społeczność


MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

e-mail: mosir@radomsko.pl
Godziny otwarcia
Biuro MOSiR:
Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Pływalnia:
Pon-Pt: 7:00 - 22:00
Ostatnie wejście: 20:45
więcej info>

Sauna:
Pon-Pt: 16:00 - 22:00
Sobota: 9:00 - 20:00
Niedziela: 13:00 - 20:00
Ważne numery
Biuro: 44 683 58 44
Orlik: 667 920 205
Korty: 505 649 843
Pływalnia (po 16.00): 44 682 45 51
© 2018 MOSiR Radomsko